Collectieve uitgaven

GigaBoek biedt schrijvers van korte verhalen tegen een minimale investering met hun naam als auteur op het omslag van een boek te verschijnen. Dat werkt zo. U stuurt een tekst van max. 1500 woorden in. Wij voegen uw bijdrage samen met die van anderen en laten het gewenste aantal exemplaren drukken. U betaalt € 35 voor het eerste exemplaar en € 15 voor elk volgende exemplaar. Op uw verzoek wordt uw naam op de cover afgedrukt. En: van elk boek dat met uw naam erop via onze webwinkel wordt verkocht, ontvangt u € 2,50 provisie.

Speciaal voor patiëntenverenigingen, stichtingen, scholen, familieverbanden, clubs, groepen mensen met dezelfde ervaringen en/of interesses, etc. heeft GigaBoek een soortgelijke constructie bedacht, uitgaande van het feit dat personalisering niet altijd gewenst c.q. noodzakelijk is. Per auteur vragen wij een bijdrage van € 50, terwijl GigaBoek in ruil daarvoor twee boeken per auteur beschikbaar stelt. Bij eigen inkoop ontvangt de groep/het collectief een korting op de verkoopprijs van het boek. Over de netto-opbrengst van verkopen via onze webwinkel of eventueel andere kanalen ontvangt het collectief hetzelfde percentage. Desgewenst kunnen we ook afspraken maken over een minimum aantal af te nemen boeken, zodat de auteursbijdrage kan worden omzeild.

De Giga-verzamelboeken zijn vooral interessant voor mensen die ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis iets geschreven hebben. Ook mensen die verhalen, gedichten of andere teksten hebben geschreven naar aanleiding van gebeurtenissen in de privésfeer zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk en overlijden, kunnen bij ons terecht voor een verzamelboek.

Een verzamelboek bestaat uit minimaal 100 pagina's. Er is geen minimum aan het aantal deelnemende schrijvers, als maar tenminste 100 pagina's gevuld worden. Auteurs kunnen ervoor kiezen om alleen hun eigen naam op de omslag te plaatsen, bijvoorbeeld: 'Leven met reuma, door Henk de Vries en 13 andere auteurs'.

Elke collectieve titel krijgt een eigen website waarop alle verhalen uit het boek zijn terug te vinden. Geïnteresseerden kunnen via de website het boek bestellen met daarop de naam van hun favoriete auteur.

Meer weten over collectieve uitgaven? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Naam:
Adres:
Postcode, plaats:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Vraag